“වෛරී භාෂණය, මැතිවරණ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අනාගතය” මැයෙන් ආරාධිත දේශනයක්

ජූලි 18th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ (The Coordinating Centre for Students with Disabilities – CCSD) සහ මැතිවරණ ක්‍රම සඳහා වන ජාත්‍යන්තර පදනමේ (International Foundation for Electoral Systems – IFES) සාමූහිකත්වයෙන් වෛරී භාෂණය, මැතිවරණ සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අනාගතය යන මැයෙන් …

NSSU 2017 හි හොඳම පර්යේෂකයන්ට ඇගයීම්

ජූලි 17th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමාජීය විද්‍යා පීඨ විද්‍යාර්ථින්ගේ ජාතික පර්යේෂණ පරිසංවාදයේ (National Symposium for Social Sciences Undergraduates – NSSU 2017) හොඳම පර්යේෂකයන් ඇගයීමට ලක් කිරීමේ සම්මාන උළෙලක් 2018 ජූලි මස 06 වැනි දින …

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ 99 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය

ජූලි 17th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ 99 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2018 ජූලි මස 09 වැනි දින කොළඹ, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ පළමු සැසියේදී මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය විසින් පිරිනමන ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය අවසන් කළ බාහිර අපේක්ෂකයන් අනූපස් දෙනෙකුට, සාමජීය විද්‍යා පීඨය විසින් පිරිනමන …

ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයට නව අංශාධිපතිවරයෙක්

ජූලි 16th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ නව අංශාධිපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය එම්. එම්. ගුණතිලක මහතා පත් කර ඇත.

2018 ජූලි මස 12 වැනි දින උපකුලපති කාර්යලායේදී උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා අතින් එතුමාගේ පත්වීම ප්‍රදානය කළ …

“උපාධිධාරී ව්‍යවසායක උදානය” පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

ජූලි 16th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලබන “උපාධිධාරී ව්‍යවසායක උදානය” වැඩමුළුව පිළිබඳව උපාධිධාරී ව්‍යවසායකයන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018 ජූලි මස 03 වැනි දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේදී පැවැත්විණි. “උපාධිධාරී ව්‍යවසායක උදානය” වැඩමුළුවට අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීමේ අරමුණෙන් …

“ස්වස්තා 2018” ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන

ජූලි 16th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට අයත් වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වාණිජ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් 02 වැනි වරට සංවිධානය කරන ලද “ස්වස්තා 2018” ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන 2018 ජූලි 03 වැනි දින වාණිජ හා …

වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයට නව අංශාධිපතිවරයෙක්

ජූලි 16th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට අයත් වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ නව අංශාධිපතිවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය නාලක වික්‍රමසිංහ මහතා පත්වීම් ලැබුවේය. 2018 ජූලි මස 11 වැනි දින උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා අතින් උපකුලපති …

Fun Run 2018

ජූලි 12th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් ක්‍රීඩා විද්‍යා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ ක්‍රීඩා හා විශ්‍රාන්ති කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂ උපාධිය හදාරන දෙවන වසර විද්‍යාර්ථින් විසින් දෙවැනි වරට සංවිධානය කරන ලද Fun Run 2018 ධාවන ක්‍රීඩා වැඩසටහන 2018 ජුනි මස …

සනාතන සභා සම්මාන ප්‍රදානයේ තවත් අදියරක්

ජූලි 11th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පර්යේෂකයන් ඇගයීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සනාතන සභා සම්මාන හා මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් 2018 ජුනි 28 වැනි දින සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ. 2017 වර්ෂය සඳහා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත පර්යේෂණ ලේඛන සඳහා නව පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් …

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ Cambridge විශ්වවිද්‍යාලය අතර අධ්‍යයන සහයෝගිතා ගිවිසුමක්

ජූලි 11th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ එක්සත් රාජධානියේ Cambridge විශ්වවිද්‍යාලය අතර අධ්‍යයන සහයෝගිතා ගිවිසුමක් සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල පාර්ශ්වයෙන් අත්සන් තැබීම 2018 ජුනි මස 25 වැනි දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති කාර්යාලයේදී සිදු විය.

රටවල් ගණනාවක සහයෝගීතාවයෙන් සිදු කරනු ලබන “Evidence for better lives” අධ්‍යයනයේ …