දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජ සංඛ්‍යානය හා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය නව අධ්‍යයන අංශ ලෙස

ජනවාරි 10th, 2018

1959දී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භයත් සමඟම එහි සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය ආරම්භ වූ අතර එහි ආරම්භ අවස්ථවේ ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා සාමාන්‍ය හා විශේෂ උපාධි ප්‍රදානය කෙරිණි. පසුකාලීනව එම අධ්‍යයන අංශය යටතේ ආර්ථික විද්‍යාවට අමතරව දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජ …

ගණකාධිකරණය හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩමුළුව

ජනවාරි 10th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට අයත් ගණකාධිකරණ අධ්‍යයන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩමුළුවක් 2018 ජනවාරි 05 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ගිණුම්කරණය හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයන්ට සම්බන්ධ නව දැනුම …

“ප්‍රඥාසාර” තුන් වැනි හා සිව් වැනි කලාප එළිදකී

ජනවාරි 10th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන “ප්‍රඥාසාර” ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයේ තුන් වැනි හා සිව් වැනි කලාප එළිදැක්වීම 2018 ජනවාරි 04 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු විය. දැනුම සමඟ නිරන්තර ගනුදෙනුවෙන් හා විද්වත් ඇසුරෙන් ලැබෙන ශාස්ත්‍රීය ශික්ෂණය …

විදේශීය විද්‍යාර්ථින් වෙනුවෙන් සංස්කෘතික චාරිකාවක්

ජනවාරි 9th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය සබඳතා ඒකකය විසින් සියලුම පීඨවල පළමු උපාධිය හා පශ්චාද් උපාධි හදාරන විදේශීය විද්‍යාර්ථින් වෙනුවෙන් 2017 දෙසැම්බර් 26 වැනි දින සංස්කෘතික චාරිකාවක් සංවිධානය කර තිබිණි.

ප්‍රංශය, ඉන්දුනීසියාව, බංගලාදේශය, භූතානය, ඉතාලිය, කෙන්යාව, කොරියාව, නයිජීරියාව, පකිස්ථානය හා උගන්ඩාව යන …

අනධ්‍යයන සේවකයන්ට පුහුණු වැඩමුළු කිහිපයක්

ජනවාරි 9th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන ඒකකය මගින් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලද බාහිර පුහුණු වැඩමුළු කිහිපයක් නොවැම්බර් 22, 23 හා 29 යන දිනවලත් දෙසැම්බර් 06 හා 07 යන දිනවලත් කළුතර 3i පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණි. අනධ්‍යයන සේවකයන් තුළ කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය, …

ගිණුම්කරණ පර්යේෂකයින් සහ අධ්‍යාපනඥයින් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර පරිසංවාදය 2017

ජනවාරි 9th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට අයත් ගිණුම්කරණ අධ්‍යයන අංශය විසින් තුන් වැනි වරට සංවිධානය කරන ලද ගිණුම්කරණ පර්යේෂකයින් සහ අධ්‍යාපනඥයින් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර පරිසංවාදය (ICARE) 2017 දෙසැම්බර් 22 වැනි දින වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

“තරඟකාරීත්වයේ …

Exposition සඟරාවේ 13 වැනි කලාපය එළිදකී

ජනවාරි 9th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨයේ කර්මාන්ත පරිපාලන අධ්‍යයන අංශයට අයත් කර්මාන්ත පරිපාලන ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන Exposition සඟරාවේ 13 වැනි කලාපය 2017 දෙසැම්බර් 28 වැනි දින කොළඹ, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී එළි දැක්විණි.

විද්‍යාර්ථින්ගේ දැනුම හා කුසලතා දියුණු …

අන්තර් පීඨ විෂය මාලා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය අලුත් වෙයි

ජනවාරි 8th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය අන්තර් පීඨ විෂය මාලා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව නැවත විවෘත කිරීම 2018 ජනවාරි 04 වැනි දින උත්සවාකාරයෙන් සිදු විය. අන්තර් පීඨ විෂය මාලා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පූජ්‍ය දොඩම්කුඹුරේ ධම්මදස්සි හිමි ඇතුළු එම මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් …

දීර්ඝ කාලීන සේවා තිළිණ හා උපකුලපති සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2017

ජනවාරි 8th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යලායීය දීර්ඝ කාලීන සේවා තිළිණ හා උපකුලපති සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2018 ජනවාරි 02 වැනි දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ධර්මාලෝක ශාලාවේදී පැවැත්විණි. 2007 වසරේ පටන් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දීර්ඝ කාලීන සේවා තිළිණ හා උපකුලපති සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පසුගිය වසරේදී විශ්වවිද්‍යාලය …