බටහිර සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය සහ ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ “කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය 2016”

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ බටහිර සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය සහ ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශය මගින් සංවිධානය කළ “කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය 2016” 2016 ජූනි මස 09 වැනි දින මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.
විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන පර්යේෂණ සඳහා උපාධි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් පුහුණු කිරීම මෙම පර්යේෂණ පරිසංවාදයේ අරමුණ වන අතර මෙහි ප්‍රධාන දේශනය මෙල්බර්න් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ විද්වතෙකු වන ආචාර්ය ශාන්තිකුමාර හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවැත්වීය.

මෙම අවස්ථාවට උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ සභාපති මහාචාර්ය එම්.ජේ.එස් විජේරත්න මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය ප්‍රශාන්තී නාරංගොඩ මහත්මිය ,බටහිර සම්භාව්‍ය සංස්කෘතිය සහ ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය අධ්‍යයන අංශයේ අංශ ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පී.විජිත් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා විද්‍යාර්ථීන් රැසක් සහභාගි වූහ.