ලෝක පුරවැසිභාවය උදෙසා වූ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා අධ්‍යාපනය : අභියෝග සහ මහඟු අවස්ථා -2016 යන තේමාව යටතේ පැවති කනිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය

අගෝස්තු 2nd, 2016

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීමේ ඒකකය (E.L.T.U.) විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලෝක පුරවැසිභාවය සඳහා වූ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා අධ්‍යාපනය : අභියෝග සහ මහ`ගු අවස්ථා යන තේමාව යටතේ පැවැත්වූ කනිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය 2016 ජූලි 15 දින E.L.T.U. පරිශ‍්‍රයෙහි දී පැවැත්විණි. ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම තදනුබද්ධ අනේකවිධ ක්ෂේත‍්‍රයන් අළලා උපාධි අපේක්ෂකයන් විසින් සිදුකෙරුණු පර්යේෂණ ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම මෙහි ප‍්‍රධාන අරමුණ විය.T.E.S.L. උපාධි වැඩසටහනට (දෙවන බසක් ලෙස ඉංග‍්‍රීසි ඉගැන්වීමේ උපාධි වැඩසටහන) අනුබද්ධ උපාධි අපේක්ෂකයන් හතළිස් හය දෙනෙකු විසින් සාර සංක්ෂේප දහඅටක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. මෙම අවස්ථාවට සම්මානිත ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ ශ‍්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයෙහි ඉංග‍්‍රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙහි (P.G.I.E.) අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය හර්ෂණ රඹුක්වැල්ල ප‍්‍රධාන දේශනය පැවැත්වීය. කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ප‍්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී විය. මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය එම්.ජේ.එස්. විජේරත්න, E.L.T.U. හි අංශ ප‍්‍රධානි මහීෂී රණවීර මහත්මිය, අනෙකුත් අධ්‍යයන අංශ ප‍්‍රධානීහු, අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජික භවත්හු සහ උපාධි අපේක්ෂකයෝ ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.