වාග්විද්‍යා අංශ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදය 2016

නොවැම්බර් 15th, 2016

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග්විද්‍යා අංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදය 2016 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින K14 ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදයේ මුඛ්‍ය දේශනය වාග්විද්‍යා අංශයේ අවසන් වසර විද්‍යාර්ථී ගනුෂ්ක රන්දුල විසින් පවත්වන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එම්.ජේ.එස් විජේරත්න මහතා, වාග්විද්‍යා අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය සී.ඩී.එච්.එම් ප්‍රේමරත්න මහතා, පුස්තකාලයාධිකාරී එල්.ඒ ජයතිස්ස මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා විද්‍යාර්ථීහු රැසක් සහභාගි වූහ.

මෙහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වාග්විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කුමුදු නයනි ගමගේ මහත්මිය සිදුකළාය.