පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ කථිකාචාර්ය අරුණ කීර්ති ගමගේ මහතාට ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තවත් සම්මානයක්

photo

ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ SOAS අධ්‍යයන පීඨයෙන් පිරිනමන “The Brough Sanskrit Award” සම්මානය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ අරුණ ගමගේ මහතා විසින් දිනාගෙන තිබේ.

ජුනි මස 8 වන දින මෙම සම්මාන ප්‍රදානය සිදුකෙරුණු අතර ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයීය SOAS අධ්‍යයන පිඨයේ හිටපු මහාචාර්ය ජෝන් බ්‍රෆ් නමින් එම සම්මානය නම්කර තිබේ. සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳ පර්යේෂණ කරන පර්යේෂකයින් හට ලබාදෙන මෙම සම්මානය සංස්කෘත භාෂාවේ මූලික සිද්ධාන්ත සංසන්දනය කරමින් සිදුකළ පර්යේෂණ හේතුවෙන් අරුණ ගමගේ මහතාට හිමිව තිබේ. නාගාර්ජුන පාදයන්ගේ මූලමධ්‍යමකකාරිකා නම් කෘතියෙහි 25 වන පරිච්ඡේදය වන නිර්මාණපරික්ෂා සහ එම කතුවරයාගේම යුක්තිෂෂ්ටිකා, චන්ද්‍රකීර්ති පාදයන්ගේ සහ වසුබන්ධු පාදයන්ගේ ත්‍රිංශිකාකාරිකා යන සංස්කෘත කෘතීන්ගේ මූලික පරිච්ඡේද කිහිපයක් සමීපව අධ්‍යයයනය කරනු ලැබීම ද විශේෂත්වයකි. මෙම පර්යේෂණ පත‍්‍රිකාව එළඹෙන අගොස්තු මස කැනඩාවේ University of Toranto හි ඉදිරිපත් කිරීමට ද නියමිතය.

ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයීය SOAS අධ්‍යයන පිඨයේ ආචාර්ය උපාධි පර්යේෂණ සිදු කරන කථිකාචාර්ය අරුණ කීර්ති ගමගේ මහතාට මීට පෙරද Khyantse Foundation Award for Excellence in Buddhist Studies – 2016 සම්මානය ද හිමිව තිබීම විශේෂත්වයකී.