සන්නිවේදන විද්වතකුගේ කැලණි ආගමනය

ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය වන කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ ආරම්භක අංශාධිපතිවරයා වූ මහාචාර්ය විමල් දිසානායක Senior Fellow වැඩසටහන යටතේ මසක කාලයකට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයට තම විශේෂඥ දැනුම ලබා දීම සඳහා එක්ව සිටී.

ඇමෙරිකානු හවායි විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසියානු සන්නිවේදනය පිළිබඳ ප්‍රඥයෙකු වන මෙතුමා සන්නිවේදනh විෂය පිළිබඳ ආසියානු ප්‍රමුඛ විද්වතකු ලෙස සැලකේ. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පළ කර ඇති ග්‍රන්ථ 40ක පමණ කතෘත්වය හොබවන මහාචාර්ය විමල් දිසානායක ආසියානු සංවර්ධන සිනමාව පිළිබඳව ද විශේෂඥ දැනුම ඇත්තෙකි. ඉදිරි මාසයක කාලය තුළ උපාධි, පශ්චාත් උපාධි දේශන සඳහා සහභාගී වන මෙතුමා විෂය නිර්දේශ යාවත්කාලීන කිරීමේ සාකච්ජා සඳහා ද සහභාගී වීමට නියමිතය.

ජුනි මස 03වන දින එනම් ඊයේ දින මෙතුමා පිළිගැනීමේ උත්සවය සමාජ විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.