වෘත්තීය අරමුණු උදෙසා වන ඉංග‍්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සහතික පත් ප‍්‍ර‍්‍රදානෝත්සවය – 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ ඉංග‍්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෘත්තීය අරමුණූ උදෙසා වන ඉංග‍්‍රීසි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2016/2017 (XII වන) කණ්ඩායමේ සහතිකපත් ප‍්‍රදානෝත්සවය ජුලි මස 18 වන දින ඉංග‍්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශයේ දී පැවැත්විණි.

විවිධ වෘත්තීන්හි නියුතු වෘත්තිකයින් 45 දෙනෙකු හට මෙහිදී ඩිප්ලෝමා සහතික ප‍්‍රදානය කරන ලදි. මෙම අවස්ථාවේ ප‍්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාවට මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක, ඉංග‍්‍රීසි ඉගැන්වීම් අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය ‍කෞෂල්‍යා පෙරේරා, හිටපු අංශාධිපති මහේෂි රණවීර, පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක ජීවනී ප්‍රහාලතන් ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා ඩිප්ලෝමාධාරීහු රැසක් සහභාගී වූහ.