කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පරිසර හිතකාමී බෑගයක් හඳුන්වා දෙයි.

අගෝස්තු 31st, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තිරසර විසඳුම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් පොලිතින් බෑග් වෙනුවට නැවත භාවිත කළ හැකි පරිසර හිතකාමී බෑගයක් හදුන්වා දීම සහ රසායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ INSEE – Ecocycle ආයතනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017.08.31 වන දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී.එම්.සේමසිංහ, ලේඛකාධිකාරී ඩබ්.එම්.කරුණාරත්න, වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති සහ රසායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වූ නිර්ණායක සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීමේ කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස, තිරසර විසඳුම් මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය යූ.පී.කේ. ඈපා, INSEE – Ecocycle හි සාමාන්‍යාධිකාරී සංජීව චූලකුමාර මහතා, INSEE – Ecocycle හි අලෙවි කළමනාකාර නජිල රංගනාත් මහතා, INSEE – Ecocycle හි සහකාර අලෙවි කළමනාකාර සචිත් ජයතිලක මහතා හා තිරසර විසඳුම් මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයන්, රසායනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වූ නිර්ණායක සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයන් ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගී වූහ.