උල්පත් රෑනේ අංකුර මංගල්‍යය – “කලන 2017 “

සැප්තැම්බර් 4th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා මණ්ඩලය සහ ජනසනන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කලන 2017 ප්‍රාසංගික, මාධ්‍ය කලා හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය හා සම්මාන උළෙලෙට සමඟාමීව කෙටි චිත්‍රපට වැඩමුළුවක් සැප්තැම්බර් මස 01,02,03 යන දිනයන් හී සමාජීය විද්‍යාපීඨ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලියට සහභාගීවන විද්‍යාර්ථීන්ගේ කෙටි චිත්‍රපට පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කරගැනීම අරමුණු කරගත් මෙම අවස්ථාවට ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ අශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අරුණ ලොකුලියන, කලා මණ්ඩලයේ සභාපති ,ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ප්‍රියංකර රත්නායක, කථිකාචාර්ය රුක්මල් නිරෝෂ්, රුක්ෂාන් සුබසිංහ, ලංකා බණ්ඩාරණායක, ගයාන් මධුශංඛ, ආර්.ඩි.ටි.ඩි රණේපුර, රන්දි කලුආරච්චි, අජන්තා විජේවර්ධන, කෞෂල්‍ය පතිරණ, එල්.පි එදිරිසිංහ, නයනි චන්ද්‍රසිංහ, ඉලේකා රුවන්පතිරණ ඇතුලු සම්පත් දායකයින් හා විද්‍යාර්ථින් රැසක් සහභාගී වූහ.