කාර්යය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩමුළුවක්

සැප්තැම්බර් 6th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්යය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මඟින් පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස 31 වන දින මීගමුව “Goldi Sand Hotel” හිදී පැවැත්විණ.
මෙහිදී “නායකත්ව කුසලතා” යන මාතෘකාව යටතේ ප‍්‍රවීණ පුහුණුකරුවෙකු වන චන්ද්‍රසිරි සතරසිංහ මහතා සහ “සංගීතය ඇසුරෙන් ආතතිය කළමනාකරණය” යන මාතෘකාව යටතේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ දක්ෂිණ භාරතීය සංගීත අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහානාම වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් දේශන පවත්වන ලදී
මෙම අවස්ථාවට උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී.එම්.සේමසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න, ලේකඛාධිකාරී ඩබ්.එම්.කරුණාරත්න,කාර්යය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය බණ්ඩාර වන්නිනායක ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.