කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලා CISC ආයතනය හරහා බංගලාදේශයට

සැප්තැම්බර් 13th, 2017

බංගලාදේශයේ BSB කේම්බ්‍රියන් අධ්‍යාපන සමූහයේ කේම්බ්‍රියන් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතනය ( CISC ) සමඟ පසුගියදා කැලණිය විශ්විද්‍යාලය විසින් අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව එම ආයතනයට ඒකාබද්ධ හවුල්කරුවෙකු ලෙස පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලාවන් ත්‍රිත්වයක් පිරිනැමීමට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය එකඟතාවය පළකර තිබේ. මීට අදාල ගිවිසුම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම් සේමසිංහ, CISC අධ්‍යාපන ආයතනයේ සභාපති Ln M K Bashar PMJF සමඟ 2017 සැප්තැම්බර් 11 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී අත්සන් තබන ලදී.

මෙහිදී කේම්බ්‍රියන් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතනයේ පශ්චාද් උපාධි අපේක්ෂකයින්ට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන මණ්ඩලය විසින් ව්‍යාපාර ගණකාධිකරණ හා මූල්‍ය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධිය, ව්‍යාපාර පරිපාලනපති පශ්චාද් උපාධිය හා අලෙවිකරණ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාද් උපාධිය යන පාඨමාලා ත්‍රිත්වය පිරිනමනු ලැබේ. ඒ අනුව උපාධි වැඩසටහනෙහි සියලුම ඇගයීම් ක්‍රමවේද බංගලාදේශයේදී පවත්වන අතර එහි විෂයය මාලාවන්, ඉගෙනුම් ක්‍රමවේද, පශ්චාද් උපාධිය හා සහතික පත්‍ර ලබාදීම ඇතුළු සියලුම අධීක්ෂණ කටයුතු විශ්වවිද්‍යාලයීය පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය මඟින් සිදුකරයි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා CISC ආයතනයේ සභාපති Ln M K Bashar PMJFs, කේම්බ්‍රියන් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතනයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධීකාරක Capt. Safat Md. Rafsun Juny ඇතුළු එරට මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක්ද, විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ඩී.එම්. සේමසිංහ, ලේඛකාධිකාරී ඩබ්.එම්. කරුණාරත්න, පුස්තකාලයධිකාරී එල්.ඒ. ජයතිස්ස, පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පිඨාධීපති මහාචාර්ය ජේ.එම්.ඩී. ආරියරත්න, වාණීජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති අචාර්ය පී.එන්.ඩී. ප්‍රනාන්දු ඇතුළු වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ සියලුම අංශාධිපතිවරුන්ද, සියලුම පශ්චාද් උපාධි සම්බන්ධීකාරකවරුන්ද, පරිපාලන නිලධාරීන් ද සම්බන්ධ වූහ.

මෙම වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මස සිට උක්ත උපාධි වැඩසටහන ආරම්භ වීමට නියමිත අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් පවත්වන උපාධි වැඩසටහන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික විද්‍යාර්ථීන්ගේ ඉල්ලුම වර්ධනය කිරීම, ශ්‍රි ලංකාව දකුණු ආසියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතන අතරින් ඉහළ ස්ථානයකට රැගෙන ඒම, විශ්වවිද්‍යාලයීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඉහළට ඔසවා තැබීම යන අරමුණු සපුරා ගැනීම මෙම වැඩසටහන මඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.