පර්යේෂණ ප්‍රකාශනය පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළුවක්

නොවැම්බර් 9th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ පර්යේෂණ ප්‍රකාශනයට පත් කිරීමේදී වඩාත් ඵලදායීව ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා වන නිදර්ශනාත්මක වැඩමුළුවක් නොවැම්බර් 06 වැනි දින සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රකාශනයක් ලෙසින් පළ කිරීමේදී Elsevier උපයෝගී කර ගැනීම පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කර තිබිණි.

දකුණු ආසියාවේ පර්යේෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන Vijay S. Reddy මහතාගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් පවත්වන ලද මෙම වැඩමුළුවේදී Elsevier භාවිතා කිරීම පිළිබඳවත් එහි ඵලදායීතාවය පිළිබඳවත් වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා විය.

නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති – ජ්‍යෙෂ්ඨ විනේතෘ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතාගේ සහ පාලක සභා සාමාජිකා මහාචාර්ය අජිතා තෙන්නකෝන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම වැඩමුළුවට වෙබ්මාස්ටර් කමිටු සාමාජිකයෝ සහ පර්යේෂණ සභාවේ සාමාජිකයෝ සහභාගී වූහ.