කැලණි බේස්බෝල් කණ්ඩායමට මැලේසියාවේදී විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක්

නොවැම්බර් 28th, 2017

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය බේස්බෝල් තරඟාවලියේ ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමෙන් අනතුරුව පසුගිය සතියේදී මැලේසියානු සංචාරයක් සඳහා පිටත් වූ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය බේස්බෝල් කණ්ඩායම එහිදී පැවැති තරඟ ද්විත්වයම ජයග්‍රහණය කර ඇත. නොවැම්බර් 16 වැනි දින සිට 20 වැනි දින දක්වා කණ්ඩායම සංචාරයේ යෙදුණු අතර එහිදී මැලේසියාවේ MARA තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ පැවැති තරඟය 20-06ක් ලෙසත් Riders බේස්බෝල් ක්‍රීඩා සමාජය සමඟ පැවැති තරඟය 23-04ක් ලෙසත් අති විශිෂ්ඨ ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලයීය බේස්බෝල් කණ්ඩායම සමත් වී ඇත.

දිවයිනට පැමිණි බේස්බෝල් කණ්ඩායම සහ විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපතිතුමා අතර විශේෂ හමුවක් පසුගිය නොවැම්බර් 22 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැති අතර විශ්වවිද්‍යාලයට ලබා දුන් කීර්තිය වෙනුවෙන් උප කුලපතිතුමා විසින් කණ්ඩායමට ප්‍රශංසා කරන ලදි. තරඟ ජයග්‍රහණය සඳහා අභ්‍යාස කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවත් ක්‍රීඩාව තුළින් ලබා ගත හැකි අත්දැකීම් පිළිබඳවත් මෙහිදී අදහස් පළ විය. මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය එස්. ආර්. ඩී. කාලිංගමුදලි මහතා, වැඩ බලන ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජී. ජී. යූ. සමන් කුමාර මහතා, ශාරීරික අධ්‍යාපන උපදේශක එච්. ඩී. සමීර විජය ගුණරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

බේස්බෝල් කණ්ඩායම තව දුරටත් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් පැවැති මෙම හමුව ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය සහ ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබිණි.