කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීනයේ Sichuan විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

දෙසැම්බර් 4th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීනයේ Sichuan විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට නොවැම්බර් 27 වැනි දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී අත්සන් තැබිණි. විශ්වවිද්‍යාල ද්විත්වය අතර උපාධි අපේක්ෂකයන්, පශ්චාද් උපාධි අපේක්ෂකයන් සහ ආචාර්ය උපාධි අපේක්ෂකයන් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳවත් ඉගැන්වීම් කටයුතුවලදී සහ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කටයුතුවලදී දේශකයන් සහ පර්යේෂකයන් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳවත් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමේ සඳහන් වේ. විශ්වවිද්‍යාල ද්විත්වය විසින් සිදු කරන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා පොදු වේදිකාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම පිළිබඳවත් ද්වි පාර්ශවික එකඟතා මත පර්යේෂණ පත්‍රිකා සහ සෙසු අධ්‍යයන කාර්යයන් හුවමාරු කර ගැනීම පිළිබඳවත් මෙම ගිවිසුමෙහි වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය පාර්ශවයෙන් උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා විසින් ද Sichuan විශ්විද්‍යාලය පාර්ශවයෙන් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උප සභාපති මහාචාර්ය Yan Shijing මහතා විසින් ද අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තබන ලද අතර අවබෝධතා ගිවිසුම වෙනුවෙන් දෙපාර්ශවයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කළේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මංගල කටුගම්පල මහතා විසිනි.

Sichuan විශ්විද්‍යාලයේ සමාජීය විද්‍යා කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය Yao Leye මහතා ද ඉතිහාසය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පාසලේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය Huo wei මහතා ද ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ පාසලේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය Li Zhiqiang මහතා ද එම පාසලේම මහාචාර්ය Huang Yunsong මහතා ද ඉතිහාසය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පාසලේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ නියෝජ්‍ය අංශාධිපති මහාචාර්ය Lu Hongliang මහතා ද චීන භාෂා පරිවර්තකයෙකු වන Ji Jing මහත්මිය ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය කටයුතු අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය නීලක්ෂි ප්‍රේමවර්ධන මහත්මිය, උරුම අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා, පූජ්‍ය මහාචාර්ය නැදලගමුවේ ධම්මදින්න හිමි සහ මහාචාර්ය මාලිංග අමරසිංහ මහතා මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.