ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ පරිසංවාදය

දෙසැම්බර් 6th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ විද්‍යාර්ථින්ගේ පර්යේෂණ පරිසංවාදය නොවැම්බර් 28 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පිළිබඳව විද්‍යාර්ථින් දැනුම්වත් කරමින් ඔවුන්ගේ අධ්‍යයන හා විශ්ලේෂණ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට දායක වීම මෙම පරිසංවාදයේ මූලික අරමුණ විය. ‘සමකාලීන ගෝලීය ප්‍රවණතා සහ ගැටලු පිළිබඳව ගුණාත්මක ප්‍රවේශයක්’ යන්න තේමා කර ගනිමින් පැවැති පරිසංවාදයට ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය, සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව, සංක්‍රමණය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය, සමකාලීන ගෝලීය තත්ත්වයන් සහ එහි ගැටලු ආදී තේමා ඔස්සේ පර්යේෂණ පත්‍රිකා 35ක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

පරිසංවාදයේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපතිවරයෙකු සහ ක්‍රමෝපාය අධ්‍යයනය පිළිබඳ කලාපීය කේන්ද්‍රයේ වැඩ බලන විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා වන විනේතෘ මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රලාල් ද සිල්වා මහතා විසින් මුඛ්‍ය දේශනය පවත්වන ලදි. ‘ගුණාත්මක පර්යේෂණ හා දත්ත විශ්ලේෂණය’ තේමා කර ගනිමින් එතුමා විසින් දේශනය පැවැත්වූ අතර පර්යේෂණ කාර්යයකදී අවධානය යොමු කළ යුතු සුවිශේෂී තත්ත්වයන් පිළිබඳව විද්‍යාර්ථින් දැනුම්වත් කිරීමෙහිලා එම දේශනය මහෝපකාරී විය.

විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතා, ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය තුමිරා ගුණසේන මහත්මිය, සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සෙසු අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු, එම පීඨයේ ආචාර්යවරු සහ විද්‍යාර්ථියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.