“සංචරණයේ රන් පා සටහන්” ප්‍රදර්ශනය

දෙසැම්බර් 6th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීවිද්‍යා පීඨයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයට අයත් සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණ විෂය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද “සංචරණයේ රන් පා සටහන්” ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් 30 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණි. ලෝක සංචාරක දිනය නිමිති කර ගනිමින් පැවැති මෙම ප්‍රදර්ශනයේ මූලික අරමුණ වූයේ තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ විද්‍යාර්ථින්ට අවබෝධයක් ලබා දීමයි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, ජාතික කෞතුකාගාරය, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, National Tour Guide, Olanka Travels, Garry Fish Therapy, Ceylon Tea, Adventure Safari, වන්දනාකරුවෝ ආදී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛව කටයුතු කරන රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල ආයතනවලට ද මෙම ප්‍රදර්ශනයේ කුටි වෙන් කර තිබූ අතර සංචරණය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන විද්‍යාර්ථින්ට ද මෙම අවස්ථාව සුවිශේෂී විය.

විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා අතින් ප්‍රදර්ශනය විවෘත කරන ලද අතර සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, ශිෂ්‍ය කටයුතු අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය ආචාර්ය කපුගොල්ලෑවේ ආනන්දකිත්ති හිමි, අන්තර් පීඨ විෂයමාලා සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය ආචාර්ය දොඩම්කුඹුරේ ධම්මදස්සි හිමි, උරුම අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය උදා හෙට්ටිගේ මහත්මිය, එම අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඒ. ඒ. ඩී. අමරසේකර මහතා ඇතුළු එම අධ්‍යයන අංශයේ සෙසු ආචාර්යවරු ද විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.

gallery link=”file” columns=”5″ ids=”30184,30185,30186,30187,30188,30189,30190,30191,30192,30193,30194,30195″]