ජාත්‍යන්තර කොන්ෆියුසියස් පර්යේෂණ පරිසංවාදය

දෙසැම්බර් 7th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය සහ චීනයේ බෙයිජින් විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ තුලනාත්මක ශිෂ්ටාචාර සහ අන්තර් සංස්කෘතික සන්නිවේදනය පිළිබඳ විද්‍යායතනය එක්ව ජාත්‍යන්තර කොන්ෆියුසියස් සංගමයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් සංවිධානය කරන ලද ජාත්‍යන්තර කොන්ෆියුසියස් පර්යේෂණ පරිසංවාදය සහ සම්මන්ත්‍රණය 2017 දෙසැම්බර් 01 සහ 02 දෙදින තුළ කොළඹ ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලයේදී පැවැත්විණි. “එක තීරයක් එක මාවතක්” යන තේමාව යටතේ අතීතයේ පටන් දෙරට අතර පැවැති සම්බන්ධතා නැවත අලුත් කර ගැනීම සහ අධ්‍යාපන, සමාජයීය හා ආර්ථික වශයෙන් නව සම්බන්ධතා ගොඩනංවා ගැනීම මෙහි අරමුණ විය.
ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යයන හා සංස්කෘතික ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වී මුහුදුබඩ සේද මාවත හරහා ඵෙතිහාසිකව සිදු කළ හුවමාරුව පිළිබඳවත් ආසියානු, අප්‍රිකානු හා යුරෝපා ශිෂ්ටාචාර අතර වන පොදු ඉගෙනුම් ක්‍රම පිළිබඳවත් අදහස් දක්වමින් ජාත්‍යන්තර කොන්ෆියුසියස් සංගමයේ සභාපති Teng Wensheng මහතා විසින් මෙහිදී ප්‍රධාන දේශනය පවත්වන ලදි.
චීනය, ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 15කින් මෙම පරිසංවාදය සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් වී තිබූ අතර අතීතයේ පටන් පැවැති අන්තර් රාජ්‍ය සම්බන්ධතා පිළිබඳවත් එම සම්බන්ධතාවයන්ගේ වර්තමාන සමාජ, දේශපාලනික ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳවත් බහුතරයක් පර්යේෂණ සිදු කර තිබිණි. සෙසු රටවල් චීනය සමඟ පැවැත්වූ සහ පවත්වන සම්බන්ධතා පිළිබඳව ඉදිරිපත් වූ පර්යේෂණ මෙම පරිසංවාදයේදී ප්‍රමුඛතාවය ගෙන තිබීම සුවිශේෂී ලක්ෂණයකි. චීන, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබූ අතර එසේ ඉදිරිපත් වූ පර්යේෂණ පත්‍රිකා සංඛ්‍යාව 24කි.
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා, විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උප කුලපති මහාචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා, නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය පී. එන්. ඩී. ප්‍රනාන්දු මහතා, විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය බී. එම්. ජයවර්ධන මහත්මිය, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සෙසු ආචාර්යවරු සහ විද්‍යාර්ථියෝ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.
චීන පාර්ශ්වය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජනරජයේ තානාපති Yi Xianliang මහතා, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශිෂ්ටාචාර පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් Pan Guang මහතා සහ ජාත්‍යන්තර කොන්ෆියුසියස් සංගමයේ නියෝජිතයෝ ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ඊට අමතරව බෙයිජින් විදේශ භාෂා විශ්වවිද්‍යාලයේ තුලනාත්මක ශිෂ්ටාචාර සහ අන්තර් සංස්කෘතික සන්නිවේදනය පිළිබඳ විද්‍යායතනයේ නියෝජ්‍ය පීඨාධිපති මහාචාර්ය Ma Chung Wu මහතා සහ එහි සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය Jian Xiaoxiao මහතා ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති පූජ්‍ය මහාචාර්ය මල්වානේ චන්දරත්න හිමි සහ මහාචාර්ය නිමල් මල්ලව ආරච්චි මහතා ඇතුළු සිංහල අධ්‍යයන අංශය, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මහිෂි රණවීර මහත්මිය ඇතුළු ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශය, කථිකාචාර්ය ආචාර්ය කුමාරි ජයසූරිය මහත්මිය ඇතුළු නූතන භාෂා අධ්‍යයන අංශය මෙම පරිසංවාදයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මෙහෙයවූහ.