“දේශපාලන විද්‍යා” ශාස්ත්‍රීය ලිපි සංග්‍රහය එළිදකියි

ජනවාරි 2nd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය යටතේ පවතින දේශපාලන විද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද “දේශපාලන විද්‍යා” ශාස්ත්‍රීය ලිපි සංග්‍රහයේ 5 වැනි වෙළුමෙහි පළමු කලාපය 2017 දෙසැම්බර් 22 වැනි දින සමාජීය විද්‍යා පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී එළිදක්වන ලදි. දේශපාලන විද්‍යාව (විශේෂ) උපාධිය හදාරන විද්‍යාර්ථින් විසින් රචිත පර්යේෂණාත්මක ශාස්ත්‍රීය ලිපි එකතුවකින් සමන්විත මෙම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයේ අරමුණ වූයේ විද්‍යාර්ථින්ගේ පර්යේෂණ කුසලතා දියුණු කිරීමයි.

විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වූ මෙම අවස්ථාවට සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතා, දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය යමුනා මෙන්ඩිස් මහත්මිය ඇතුළු එම අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්යවරු ද සෙසු අධ්‍යයන අංශවල ආචාර්යවරු ද දේශපාලන විද්‍යාව හදාරන විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.