රේවතාභිනන්දන උපහාර උළෙල

ජනවාරි 3rd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයට අයත් සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද මහාචාර්ය පූජ්‍ය නවගමුවේ රේවත ස්වාමීන්ද්‍ර උපහාර ප්‍රණාම උළෙල 2017 දෙසැම්බර් 20 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මහාචාර්ය පූජ්‍ය නවගමුවේ රේවත හිමි විසින් විෂයට, අධ්‍යයන අංශයට, විශ්වවිද්‍යාලයට සහ සමස්ත සමාජයට සිදු කරන ලද මෙහෙය ඇගයීමට ලක් කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම උපහාර ප්‍රණාම උළෙල සංවිධානය කර තිබිණි.

මෙම උපහාර උළෙලට සමගාමීව “භදන්ත රේවතාභිනන්දන” නමින් මහාචාර්ය පූජ්‍ය නවගමුවේ රේවත ස්වාමීන්ද්‍ර අභිනන්දන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වීම ද සිදු වූ අතර සේවාර්ජිත ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්‍රසිරි පල්ලියගුරු මහතා විසින් ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය හඳුන්වා දීම සිදු කරන ලදි.

උපකුලපති මාහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගි වූ අතර මෙහි මුලසුන හොබවන ලද්දේ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති මහාචාර්ය කඹුරුගමුවේ වජිර ස්වාමීන්ද්‍රයන් විසිනි. ඊට අමතරව සේවාර්ජිත මහාචාර්ය පූජ්‍ය නවගමුවේ රේවත හිමි, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, ලේඛකාධිකාරී ඩබ්. එම්. කරුණාරත්න මහතා, සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය වලපනේ ඥානසේන හිමි ඇතුළු එම අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්යවරු ද සෙසු අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු සහ ආචාර්යවරු ද විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ. සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ ආදි විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට විශේෂයෙන් සම්බන්ධ වූහ.