අත්කම් හා මැහුම් ප්‍රදර්ශනය

ජනවාරි 3rd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ලද අත්කම් හා මැහුම් ප්‍රදර්ශනය දෙසැම්බර් 21 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යා පීඨ ආලින්දයේදී පැවැත්විණි. විද්‍යාර්ථින්ගේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා එළිදැක්වීමේ මූලික අරමුණෙන් පැවැති මෙම ප්‍රදර්ශනයේ සෙසු අරමුණු වූයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ශිෂ්‍ය බාහිර කුසලතා ගවේෂණය කිරීමයි.

විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා අතින් මෙම ප්‍රදර්ශනය විවෘත වූ අතර විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය බී. එම්. ජයවර්ධන මහත්මිය, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක පූජ්‍ය ආචාර්ය කපුගොල්ලෑවේ ආනන්දකිත්ති හිමි සහ ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී අනෝමා කුමාරනායක මහත්මිය ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ඊට අමතරව මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතා, අංශාධිපතිවරු, විශ්වවිද්‍යාලයීය ඒකකවල හා අංශවල ප්‍රධානීහු ද ආචාර්යවරු ද විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට විශේෂයෙන් සම්බන්ධ වූහ. ප්‍රදර්ශනයේ බහුතරයක් නිර්මාණ ස්වභාවික ද්‍රව්‍යවලින් සහ ඉවතලන ද්‍රව්‍යවලින් සිදු කර තිබූ අතර ඒ නිසාම එම නිර්මාණ වඩාත් සිත් ඇදගන්නා සුළු විය.