මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග ප්‍රණාමාභිවන්දනා ‘ජයතු’ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය

ජනවාරි 3rd, 2018

මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග මහත්මිය සේවයෙන් විශ්‍රාම යෑම වෙනුවෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයට අයත් ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශයේ දෘශ්‍ය කලා, සැලසුම්කරණ හා ප්‍රාසාංගික කලා අධ්‍යයන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද උපහාර උත්සවය 2017 නොවැම්බර් 21 වැනි දින කොටහේන ප්‍රඥාකීර්ති අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග ප්‍රණාමාභිවන්දනා ‘ජයතු’ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය ද මෙම උපහාර උළෙලට සමගාමීව එළිදැක්විණි.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා විසින් මෙම අවස්ථාවේදී මුඛ්‍ය දේශනය පැවැත්වූ අතර මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග මහත්මිය විසින් විශ්වවිද්‍යාලයට සහ විෂයට සිදු කරන ලද මෙහෙය සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතා අදහස් දැක්වූයේය.

නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, සේවාර්ජිත ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්‍රසිරි පල්ලියගුරු මහතා, මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග මහත්මිය, ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති නාරංගොඩ මහත්මිය, මහාචාර්ය බී. ඩී. නන්දදේව මහතා ඇතුළු එම අධ්‍යයන අංශයේ සෙසු ආචාර්යවරු ද මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සෙසු අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු සහ ආචාර්යවරු ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. මීට අමතරව ‘ජයතු’ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය සඳහා ලිපි සැපයූ ලේඛකයෝ ද ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශය ඇතුළු සෙසු අධ්‍යයන අංශවල විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.