නව මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාව විවෘත වේ

ජනවාරි 22nd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ නව පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාව විවෘත කිරීම 2018 ජනවාරි 19 වැනි දින මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ පරිශ්‍රයේදී සිදු විය. මහාචාර්ය කොටහේනේ ශ්‍රී ප්‍රඥාකීර්ති නාහිමි අනුස්මරණ ගොඩනැගිල්ලේ දෙවැනි මහලේ නවීන තාක්ෂණික උපකරණවලින් සමන්විතව ඉදි කරන ලද නව පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුක්තය.
විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වූ මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය පී. එන්. ඩී. ප්‍රනාන්දු මහතා, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක පූජ්‍ය ආචාර්ය කපුගොල්ලෑවේ ආනන්දකිත්ති හිමි, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සියලුම අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු, ආචාර්යවරු සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෝ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.
මෙම විවෘත කිරීමට සමගාමීව 316 වැනි මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම ද නව රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්වූ අතර එහිදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ආදිකර්තෘවරුන් සිහිපත් කරමින් මිනිත්තුවක නිහඬතාවයක් ද පවත්වන ලදි.