කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ

අගෝස්තු 6th, 2014

Kusaladhamma himi

අග්ගමහා සද්ධම්මජොතිකධජ, ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය, උපාධ්‍යාය ධුරන්ධර, මහෝපාධ්‍යාය  පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය වැලමිටියාවේ ධර්මකීර්තිශ්‍රී කුසලධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ