උපකුලපතිවරයා

අගෝස්තු 6th, 2014
Prof.semasinghe 567x800 567x800

විශ්වවිද්‍යාල නායකත්වයේ නව මුහුණුවරක් සනිටුහන් කරමින්, වර්ෂ 2017 මාර්තු මස 20 වන දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපලකුලපති ලෙස මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා විසින් නිල වශයෙන් වැඩ භාර ගන්නා ලදී. මෙතුමා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්යවරයෙකු වන අතර, එම අධ්‍යයනාංශයෙන් තේරී පත් වූ ප්‍රථම උපකුලපතිවරයා වෙයි.

යූ.බී. වන්නිනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් ද්වීතියික අධ්‍යාපනය හැදෑරූ මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා, වර්ෂ 1983 දී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් විය. එහිදී වාණිජ විශේෂවේදී උපාධිය ලබාගත් මෙතුමා වර්ෂ 1998 දී වාණිජවේදී ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ද ලබා ගනුයේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ය. ඉතා පුළුල් දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගනිමින් සිය ආචාර්ය උපාධිය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගත් මෙතුමා ව්‍යවසායකත්වය විෂය ධාරාවෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබාගත් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා වෙයි.

මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා විද්වතෙකු වශයෙන් සිය දක්ෂතා විදහාපාමින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ තනතුරු කිහිපයක් හොබවා ඇත. එනම් වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති, වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධාන, උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යාපනයේ අදාළතාව හා ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ සම්බන්ධීකාරක හා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්ථාපිත සැලසුම් කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් ද සිය සේවය විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබා දී ඇත. සරලව පැවසුවහොත් මෙතුමා සාර්ථක පරිපාලකයෙකු බවට තනතුරු තුළින් ලබාදුන් සේවාවන් මගින් සනාථ වීම උපකුලපති තනතුර සාර්ථකව මෙහෙය වීම සඳහා මනා පිටුවහලක් වී ඇත.

එපමණක් නොව, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවේ (DBA) නිර්මාතෘ වශයෙන් මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා ගෞරවයට පාත්‍ර වන අතර, එම ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාව ලංකාවේ ප්‍රථම ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාව ද වෙයි. නායකයෙකු ලෙස සිය පූර්වාදර්ශනය තුළින් වර්ෂ 2006 දී ලෝක බැංකුව විසින් අරමුදල් සැපයූ ව්‍යාපෘතියක් වූ උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යාපනයේ අදාළතාව හා ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් රුපියල් මිලියන 68.4 ක දීමනාවක් දිනා ගැනීමට මෙතුමා සමත් වූයේ එම වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ එවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් එකම තැනැත්තා බවට පත්වෙමිනි.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ හිටපු අංශ ප්‍රධානී ලෙස ඔහු කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයට ව්‍යවසායක්වය පිළිබඳ වාණිජ විශේෂවේදී උපාධි පාඨමාලාව හඳුන්වාදීමට මූලික වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී. ඔහු පීඨයේ පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කරන අවධියේ ප්‍රථමයෙන් ISO සහතිකය හිමි SAP උපාධි පාඨමාලාව විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ හඳුන්වාදීමට අමතරව, උපාධි පාඨමාලා 05 ක් , පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 03 ක් ,ඩිප්ලෝමා 06 ක්, උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හා ප්‍රථම අන්තර්ජාල (ONLINE) වාණිජවේදී ශාස්ත්‍රපති උපාධි (2013) ආදි පාඨමාලාවන් රැසක් ආරම්භ කිරීමට මාර්ගෝපදේශනය ලබා දෙන ලදී. පීඨයේ ඉගැන්වීමේ වටිනාකම වර්ධනය කරලීම සඳහා ඔහු විසින් පීඨයේ ආචාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන ඒකකය, කළමනාකරණ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMR), මහල් තුනක ගොඩනැගිල්ල, පරිගණක විද්‍යාගාරය, ශ්‍රවණාගාරය, උසස් කළමනාකරණය සඳහා පිලිප් කොට්ලර් මධ්‍යස්ථානය, නිපුණතා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨ විමර්ශන පුස්තකාලය ආදිය පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලදී. මහාචාර්ය ඩි.එම් සේමසිංහ මහතා ආචාර්ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා විද්වතුන් 25 දෙනෙකුට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කර දීමට මුල් වූයේය. ඔහු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ හවුල් ව්‍යාපාර 12 ක් සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවන් 4 ක ආරම්භක ප්‍රවේශය සඳහා සහභාගී වී ඇත. එසේම එතුමා මෘදු නිපුණතා හා සංවර්ධන වැඩසටහන් රාශියක් ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දායක විය. ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ වර්තමාන විශ්වවිද්‍යාල සංස්ථාපිත සැලස්ම සංවර්ධනය කර ඇත.

ඊට අතමරව, එතුමා සුචිගත සහ විමර්ශන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයන් සඳහා ලිපි රාශියක් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමුඛ විද්වතෙකි. එසේම ඔහු ග්‍රන්ථ හා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහ කිහිපයකම සංස්කාරක වශයෙන් ද ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණවලට ඉදිරිපත් වෙමින්ද ක්ෂේත්‍රය තුළ සිය විශේෂඥභාවය ප්‍රකට කර ඇත. මෙතුමාගේ කැපවීම හා වටිනා සේවය ඉතා ඉහළින් අගය කරමින් සනාථන සභා සම්මානවලින් ද පිදුම් ලැබූ අතර එතුමා ක්ෂේත්‍රය තුළ විදහා පෑ දක්ෂතාවය නිසාම සිය ශාස්ත්‍රඥ දැනුම බලගන්වා ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව කිහිපයකින්ම පිදුම් ලැබී ය.

විවිධ සංගම්වල සාමාජිකයෙක් වන උපකුලපතිවරයාගේ වෘත්තීමය ජාලය මනා ලෙස සම්බන්ධිත වූ විෂයය ක්ෂේත්‍රයකි. ඔහු ආසියානු පැසිෆික් ව්‍යවසායකත්ව පර්යේෂණ ඇකඩමිය සහ දකුණු ආසියානු ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සංසදයේ ආරම්භක සාමාජිකයෙක් වන අත එංගලන්තයේ යුරෝපීය පර්යේෂණ පුහුණු සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ද සාමාජිකයෙකි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා සමුළු ගණනාවක සභාපති ධූරය දැරූ අතර දේශීය හා විදේශීය සන්දර්භය තුළ බොහෝ සම්මන්ත්‍රණ හා සංසදවල ප්‍රධාන දේශක හා සමාලෝචක වශයෙන් සහාභාගී වූයේය. ඒ සමඟම, අධ්‍යාපනික විශිෂ්ඨත්වය තුළින්, වෘත්තීය පාලන ක්‍රමවේදයන් තුළින් සහ ආයතනික අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ප්‍රමුඛයා වෙමින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය නවමු මඟකට ගැනීමට උපකුලපතිවරයා කැපවී ක්‍රියා කරයි.