Staff Members

Chair andSenior Prof R.M.W. Rajapakse
B.A.(Sri.Lanka.),M.A.(Kelaniya),M.A.(York),Ph.D.(London)
rmwrajapaksha@yahoo.com

Prof. W.M. Wijeratne
B.A., M.A.,(SriLanka),Ph.D.(Ed.)
hiru_89@yahoo.co.uk
Prof. S.J. Yogarajah
B.A.(Sri Lanka), M.Phil.(Kelaniya), Dip. In Theology (Rome)
Prof. Mrs. G.J.S. Wijesekara
B.A.(Kelaniya), M.A.(Delhi) PhD. (Kelaniya)
jsw@kln.ac.lk
Dr.Premarathna Disanayake
B.A. (Kelaniya) , M.A(Japan)
,PhD (Japan)  
dissanayake@kln.ac.lk

Head
Mr.Sudath Senarath

B.A. (Kelaniya) , M.Phil (Kelaniya)
sudathsen@yahoo.com

Ms.Diana Kumari Iddamalgoda
B.A. (Kelaniya) , M.Phil (Kelaniya)
dkiddamalgoda@yahoo.com
Ms.Kumudu Nayanie Gamage
B.A. (Kelaniya) , Post Grad. Dip. in Translation Studies (Pera)
kgamage@webmail.cmb.ac.lk
kgamage@kln.ac.lk

 

 

 


Rev.Kapugollawe Anandakiththi
B.A.(Kelaniya), M.A.(Pune, India)

kirthio@yahoo.co.uk


Department of Linguistics, University of Kelaniya, Dalugama, Kelaniya, Sri Lanka.
Telephone: +94112908786 , Fax: +94112908786   E-Mail: linguistics@kln.ac.lk
© 2011 University of Kelaniya