අප ගැන

අප හා සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය, ශ්‍රි ලංකාව 11600

විද්‍යුත් තැපෑල

info@kln.ac.lk

දුරකථන අංකය

Support: +94 11 2 903 903

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න