ශාස්ත්‍රීය

පීඨ

"අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍ර සමූහයකින් සමන්විත විශ්වවිද්‍යාලයේ අංශ"
Faculty of commerce and management studies

වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වේගයෙන් සංවර්ධනය වන පීඨ වලින් එකක් වන අතර එයට රටේ විශිෂ්ටතම පීඨයන්ගෙන් එකක් බවට පත්වීමේ අද්විතීය ලක්ෂණද ඇත. පීඨයේ මූලාරම්භය 1976 දී සමාජ විද්‍යා පීඨය යටතේ වාණිජ අධ්‍යනාංශය පිහිටුවන ලද කාලය දක්වා දිව යයි. අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, සිසුන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ කැපවීම හා නොසැලෙන උත්සාහයත් සමඟ 1995දී අධ්‍යනාංශය පීඨයක් බවට හැරවීමෙන් මෙය පීඨයක තත්වය ලබාගන්නා ලදි.Dean - Dr. P. N. D. Fernando
+94 112 903 501 officecm@kln.ac.lk

2509+

සිසුන්

122

කාර්ය මණ්ඩලය

5

අධ්‍යනාංශ

පරිගණක සහ තාක්ෂණ පීඨය 2015 දෙසැම්බර් 30වන දින ශ්‍රී ලංකා රජයේ 1947/24 දරණ ගැසට් නිවේදනය මඟින් නම් වශයෙන්, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු අධ්‍යානාංශය, ව්‍යවහාරික පරිගණක අධ්‍යනාංශය සහ පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු අධ්‍යනාංශය යන අධ්‍යනාංශ ත්‍රිත්වය සමඟින් පිහිටුවන ලදි. නව පීඨය එහි කටයුතු 2016 ජනවාරි 16 වන දින ආරම්භ කළේය. ඊට අමතරව, මෙම පීඨය අනෙකුත් පීඨයන්හී සුවිශේෂි පරිගණක අවශ්‍යතාද සපුරාලයි. මෙය උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය සහ පරිගණක භාවිතය වැඩිකිරීමටද සහය වෙයි.


Dean - Dr. Gamini Wijerathne
+94 11 2 912 709 fctinfo@kln.ac.lk

Image

569+

සිසුන්

17

කාර්ය මණ්ඩලය

3

අධ්‍යනාංශ

Faculty of commerce and management studies

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා මට්ටමේ සිට ආචාර්ය උපාධි මට්ටම දක්වා විවිධ පාඨමාලා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය මඟින් පිරිනැමේ. වර්තමානයේදී, සියළුම පීඨ හා අනුබද්ධ ආයතන සමඟ එක්ව පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය වැඩසටහන් පනස් දෙකකට අධික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරයි. ඇතැම් පාඨමාලා, පාඨමාලා කාර්යය මත පමණක් පදනම්වන අතර, තවත් පාඨමාලා පර්යේෂණ මත පදනම් වේ. තවත් සමහර පාඨමාලා, පාඨමාලා කාර්යය සහ පර්යේෂණ යන දෙකේම සංකලනයක් වෙයි. (ගිණුම්කරණ / මූල්‍ය) ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රපති උපාධියඅන්තර්ාලය මඟින් පවත්වනු ලබයි. සියලුම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවල විෂයමාලාවන් ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුවට (SLFQ) සමගාමීව සකස් කරන ලද අතර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) විසින් අනුමත කර ඇත.Dean - Prof. Ariyarathne Jayamaha
+94 11 2 903 952 fgs@kln.ac.lk

1984+

සිසුන්

මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ශාස්ත්‍රීය සම්ප්‍රදාය හා ඉතිහාසය විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන ආරම්භය දක්වා දිව යයි. විද්‍යාලංකාර උසස් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය 1875 දී ආරම්භ කරන ලද්දේ අති පූජනීය ශ්‍රී ධර්මාලෝක හිමිගේ මූලිකත්වයෙන් වන අතර අවසානයේ එය 1959 දී විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස උසස් කරන ලදී. අතිපූජ්‍ය කිරිවත්තුඩුවේ ශ්‍රී ප්‍රඥාසාර හිමි විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම උපකුලපතිවරයා විය. විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන යටතේ පැවති, භාෂා පීඨය, බුද්ධාගම සහ කලා පීඨය අද වන විට මානවශාස්ත්‍ර පීඨයේ අනුග්‍රහය යටතේ පවතී.

Dean - Mr. Sudath Senarath
+94 11 2 911 913 deanhu@kln.ac.lk

Image

2517+

සිසුන්

109

කාර්ය මණ්ඩලය

9

අධ්‍යනාංශ

There is a three stories building

වෛද්‍ය පීඨය රාගම අක්කර 35 ක පමණ භූමි භාගයක පිහිටා ඇත. එය 1991 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 2019 දී වෛද්‍ය සිසුන්ගේ 24 වන කණ්ඩායම සහ BSc (කථන හා ශ්‍රවණ විද්‍යා) සිසුන්ගේ 07වන කණ්ඩායම වෛද්‍ය පීඨයෙන් උපාධි ලබා ගත්හ. MBBS උපාධි පාඨමාලාව සඳහා වන 30වන සහ 31වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සහ BSc (SHS) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා වන 12 වන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම 2019 දී බඳවා ගන්නා ලදී. මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති (වසංගත රෝග විද්‍යා) උපාධි පාඨමාලාව ඇතුලත් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, MD සහ MPhil ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වන පර්යේෂණ උපාධි මෙම පීඨයට ඇතුළත් වේ.

Dean - Prof. Prasantha S. Wijesinghe
+94 11 2 961 000 info.med@kln.ac.lk

1213+

සිසුන්

125

කාර්ය මණ්ඩලය

17

අධ්‍යනාංශ

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨය 1959දී විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන ආරම්භයේදීම පැවති පීඨ පහෙන් එකකි. වර්තමානයේ විද්‍යා පීඨය අධ්‍යයන අංශ අටකින් සමන්විත වේ. එනම් රසායන විද්‍යාව, කාර්මික කළමනාකරණය, ගණිතය, ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික, ශාක හා අණුක ජීව විද්‍යාව, සංඛ්‍යාලේඛන හා පරිගණක විද්‍යාව සහ සත්ව විද්‍යාව සහ පාරිසරික කළමනාකරණය වේ. වර්තමානයේ විද්‍යා පීඨය මඟින් වසර 3 ක කාලයක් සඳහා ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා 03ක් සහ වසර 4 ක කාලයක් සඳහා ගෞරව උපාධි පාඨමාලා 04ක් පිරිනැමේ.

Dean - Prof. S. R. D. Kalingamudali
+94 11 2 903 201 deansc@kln.ac.lk

Image

2093+

සිසුන්

118

කාර්ය මණ්ඩලය

9

අධ්‍යනාංශ

Image

සමාජ විද්‍යා පීඨය; පුරාවිද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, භූගෝලය, ඉතිහාසය, ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය, පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යාව, ජන සන්නිවේදනය, දර්ශනය, දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජ සංඛ්‍යාලේඛන, සමාජ විද්‍යාව, ක්‍රීඩා විද්‍යාව සහ ශාරීරික අධ්‍යාපනය යන අධ්‍යනාංශ දොළහකින් සමන්විත වේ. පීඨය විසින් විෂය ක්ෂේත්‍ර දහඅටක ශාස්ත්‍රවේදී හා ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පිරිනමනු ලැබේ. සුදුසුකම් ලත් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයක් එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ දැනුම සිසුන්ට ලබාදෙන අතර පීඨය විසින් එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ කීර්තිමත් විශාරදයින්ට ආරාධිත කථිකාචාර්යවරුන් ලෙස ආරාධනා කරන අතර ස්වාධීන ඉගෙනුම් කටයුතුවල නිරත වීමට සිසුන් නිබඳවම උනන්දු කරනු ලැබේ.

Dean - Prof. M. M. Gunathilake
+94 11 2 903 800 deanss@kln.ac.lk

3206+

සිසුන්

116

කාර්ය මණ්ඩලය

12

අධ්‍යනාංශ