අප ගැන

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස,
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය අද්විතීය ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියයි.

2019 June 17 04.15 P.M.

විදුලකර පුනරාවලෝකන 60වන සංවත්සර සැමරුම

අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය වැලමිටියාවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී කුසලධම්ම නායක හිමිගේ සහ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනේ විදුහල්පතිගේ සහ අධ්‍යක්ෂකගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙය පැවැත්විණි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති  මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ සහ මානවශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක සහ විශ්වවිද්‍යාල 60වන සංවත්සර කමිටුවේ සභාපති මෙයට සයභාගි වූවෝය.
වැඩිදුර

2019 June 17 04.15 P.M.

1995

වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පිඨය

1991

වෛද්‍ය පිඨය

1991

1983

සමාජ විද්‍යා පිඨය

1972

ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය

පසුව විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත්විය.

1972

1959 June 17 04.15 P.M.

විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය

1959දී විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත් විය

1875

විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන

1875 දී බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද ඓතිහාසික විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන ලෙස කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භය සනිටුහන් වේ. සාම්ප්‍රදායික උසස් අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ට ජාතික මධ්‍යස්ථාන දෙකෙන් එකක් වූ එය ජාතික ව්‍යාපාරයේ පළමු අදියර සහ ජාතික පුනර්ජීවනය සනිටුහන් කළේය.

1875

විශ්ව විද්‍යාල ලාංඡනය

Image

පාඨය

පඤඤාය පරිසුජඣති
Self-purification is by insight

විශ්ව විද්‍යාල දැක්ම

"තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා දැනුම නිර්මාණය කිරීම හා බෙදා හැරීමෙහි විශිෂ්ටත්වයේ මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වීම."


විශ්ව විද්‍යාල මෙහෙවර

"ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන නිර්මාණශීලීත්වය හා නව්‍යකරණයන් තුළින් බුද්ධිමය පුරවැසියන් පෝෂණය කිරීම."