background image of the ICT centre
there is a girl

மாணவர் கழகங்கள்

கெலானியா பல்கலைக்கழகம் பல மாணவர் கழகங்களை உள்ளடக்கியது. அவற்றில் சில கேவெல் கிளப், லியோ கிளப், ஐசெக் கிளப், ரோட்ராக்ட் கிளப், தொழில் கண்காட்சி… போன்றவை தொழில் வழிகாட்டல் பிரிவின் கீழ் செயல்படுகின்றன. பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இந்த கிளப்புகளுடன் சேரலாம் மற்றும் அவர்களின் மென்மையான திறன்களை மேம்படுத்தலாம், இதனால் அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு ஒரு நல்ல தொழில் கிடைக்கும். கவெல் கிளப் அதன் உறுப்பினர்களின் பொதுப் பேச்சு மற்றும் தலைமையை மேம்படுத்துவதாகும். ஐசெக் கிளப் அதன் உறுப்பினர்களின் தலைமைத்துவ திறனை ஆராய்ந்து வளர்ப்பதாகும். ரோட்ராக்ட் கிளப் மற்றும் லியோ கிளப் ஆகியவை சமூக உறுப்பினர்களுக்கு தங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு பங்களிப்பை வழங்க உள்ளன. தொழில் வழிகாட்டுதல் பிரிவின் கீழ் உள்ள கிளப்புகளைத் தவிர, மாணவர்களின் திறமைகளையும் திறன்களையும் மேம்படுத்த கெலனியா பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு மையங்களின் கீழ் அதிகமான கிளப்புகள் உள்ளன.
logo of gavel club
logo of LEO CLUB
Logo of LED
Logo of AIESEC
Image
Logo of Rotaract
they are playing

விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி

களனியா பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழக இளங்கலை பட்டதாரிகளுக்கு பல விளையாட்டு வசதிகளை உள்ளடக்கியது. பல்கலைக்கழகம் இரண்டு பெரிய வெளிப்புற விளையாட்டு மைதானங்களையும், இரண்டு பெரிய உட்புற ஜிம்னாசியங்களையும் பல்வேறு வகையான விளையாட்டுகளுக்கான நவீன வசதிகளுடன் கொண்டுள்ளது. அனைத்து வகையான உட்புற மற்றும் வெளிப்புற விளையாட்டுகளும் மாணவர்களுக்கு கெலானியா பல்கலைக்கழகத்தில் கிடைக்கின்றன. அத்துடன் விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் உடற்கல்வி பற்றி மாணவர்கள் படிக்க விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் உடற்கல்வி துறை கிடைக்கிறது.
A dancing team

கலை மற்றும் கலாச்சாரம்

கெலானியா பல்கலைக்கழகம் இளங்கலை பட்டதாரிகளுக்கு பல கலை நடவடிக்கைகளை வழங்குகிறது. கலாச்சார விவகார அமைச்சகத்துடன் இணைந்திருக்கும் கெலானியா பல்கலைக்கழகத்தின் கலாச்சார மையம், பல்கலைக்கழக இளங்கலை பட்டதாரிகளுக்கு இசை, நடனம், பாடல்… போன்ற கலைகள் தொடர்பான பல்வேறு வகையான சான்றிதழ் படிப்புகளை வழங்குகிறது, அத்துடன் பல கலாச்சார மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் & ஆம்ப்; மாணவர்களின் பங்கேற்புடன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பொழுதுபோக்கு விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன & ஆம்ப்; பல்கலைக்கழக கல்வி ஊழியர்கள்.
there is a building

மாணவர் தங்குமிடம்

கெலனியா பல்கலைக்கழகம் தூரத்திலிருந்து வரும் இளங்கலை பட்டதாரிகளுக்கு தங்குமிட வசதிகளை வழங்குகிறது & ஆம்ப்; ஏழை வருமான குடும்பங்கள். மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் தங்குவதைப் படிக்கும் வகையில் கெலனியா பல்கலைக்கழகத்தில் கிடைக்கும் விடுதிகளின் எண்ணிக்கை. இந்த விடுதிகளில் மாணவர்களுக்கு இலவச நீர், மின்சாரம் மற்றும் பிற தேவையான வசதிகள் உள்ளன. இந்த விடுதிகளின் மாணவர்கள் 24 மணி நேர பாதுகாப்புடன் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள்.
kalana mithuru sewana board

மாணவர் ஆலோசனை

கெலனியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களிலும் மாணவர் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர் ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர், இதனால் இளங்கலை பட்டதாரிகள் ஒரு நல்ல மன சூழ்நிலையில் தங்கள் படிப்பைத் தொடர முடியும். கெலானியா பல்கலைக்கழகத்தின் இளங்கலை பட்டதாரிகள் தங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மாணவர் ஆலோசகரை சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். அத்துடன் பல்கலைக்கழகத்தில் “கலானா மிதுரு சேவனா” என்ற சிறப்பு பிரிவு நிறுவப்பட்டுள்ளது, இதனால் இளங்கலை பட்டதாரிகள் ஆலோசகர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடி அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும்.