ව්‍යවසායකත්ව දිනය සැමරෙයි

දෙසැම්බර් 4th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයට අයත් වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ සහ තරුණ ව්‍යවසායකයින්ගේ සංගමයේ එකමුතුවෙන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කෙරෙන ව්‍යවසායකත්ව දින සැමරුම් උළෙල 2017 නොවැම්බර් 27 වැනි දින වාණිජ පීඨයට අයත් සුනිල් ශාන්ත ශ්‍රවණාගාරයේදී අට වැනි වරටත් පවත්වන ලදි. තරුණ ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් පවත්වනු ලබන මෙම උළෙලට සමගාමීව විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ව්‍යාපාර හා පර්යේෂණ සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයක් ද විවෘත විය. ව්‍යවසායකත්ව දින සැමැරුමට සමගාමීව වාර්ෂිකව නිකුත් කරනු ලබන Futurepreneur සඟරාවේ තුන් වැනි කලාපය ද මෙහිදී එළි දැක්වුණු අතර වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්යවරුන්ගේ හා විද්‍යාර්ථින්ගේ ශාස්ත්‍රීය ලිපි සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙම සඟරාවේ ඇතුළත්ය.

විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වූ අතර අභිනවයෙන් ඉදි වූ ව්‍යාපාර හා පර්යේෂණ සඳහා වන මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලද්දේ උප කුලපතිතුමා සහ විශේෂ ආරාධිතයෙකු ලෙස මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය රංගික හල්වතුර මහතා විසිනි. වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය පී. එන්. ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා, වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය එස්. එම්. ඒ. කේ. සමරකෝන් මහතා, එම අධ්‍යයන අංශය ඇතුළු සෙසු අධ්‍යයන අංශවල ආචාර්යවරු ද ලකී ලංකා කිරි සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලාල් කීර්ති ගුණවර්ධන මහතා, Sinha Furniture ආයතනයේ සභාපති මාලක රූබසිංහ මහතා ඇතුළු ව්‍යවසායකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ද විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.