கணக்கியல் துறையின் பூரண இணையவழி விரிவுரை அரங்கு

நவம்பர் 9th, 2017

அன்று வியாபார முகாமைத்துவப்பீடக் கணக்கியல்துறையின் பூரண இணையவழிக் கற்கைகள் அரங்கானது கணக்கியல் துறையின் இளமாணிப் பட்டதாரி மாணவர்களுக்காகவும் முது மாணிப் பட்டதாரி மாணவர்களுக்காகவும் திறந்துவைக்கப்பட்டது. இங்வரங்கினைக் களனிப் பல்கலைக்கழகத் துணை வேந்தர் பேராசிரியர் டி.எம். சேமசிங்க அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.
இப் புதிய இணையவழி விரிவுரையரங்கின் செயற்பாடுகள் சிறப்பாய் அமைவதற்காக, பிரதான மாணவ ஆலோசகர், வணக்கத்திற்குரிய …

களனிப் பல்கலைக்கழகம், பிரித்தானியக் கணினிச் சங்கங்களிற்கிடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை

நவம்பர் 9th, 2017

களனிப் பல்கலைக்கழகம், பிரித்தானியக் கணினிச் சங்கம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 08.11.2017 அன்று துணைவேந்தர் காரியாலயத்தில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பப் பாடத்தில் அதிகூடிய புள்ளிகளைப் பெறும் மாணவருக்கு வருடாந்தம் தங்கப்பதக்கம் வழங்குவதாக பிரித்தானிய கணினிச் சங்கம் உடன்பட்டே இதில் கைச்சாத்திட்டது. இதுவே இவ் உடன்படிக்கையின் பிரதான அம்சமாகவுள்ளது.
இவ் உடன்படிக்கையில் களனிப்; பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர்;, …

ஆய்வுச் செயற்பாடுகள் பற்றிய பயிற்சிப்பட்டறை

நவம்பர் 9th, 2017

அன்று களனிப் பல்கலைக்கழக்தின் ஆய்வுச் சபையானது எலிசிவியர் (ELSEVIER) எவ்வாறு களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வுச் செயற்பாடுகளுக்கு துணைபுரிகிறது? என்ற தலைப்பினில் களனிப் பல்கலைக்கழக ஆய்வுச் சபை அங்கத்தவர்களுக்கும், கணினி, இணையச் சபை அங்கத்தவர்களுக்கும் பயிற்சிப்பட்டறை ஒன்றை ஒழுங்கமைத்திருந்தது.
ஆசிய ஆய்வு முகாமைத்துவக் கழகத்தின் அதிகாரி, திரு விஜய் எஸ்.ரெட்டி இப் பயிற்சிப்பட்டறையில் உரையாற்றினார். இவர் குறித்த …

சுழற்சி முறைக் கலந்துரையாடல் – “இளைஞர்கள் தேர்தலில் பங்குபெறவும் பாராளுமன்றத்தைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தவும் சட்டம் துணைபுரியுமா?

நவம்பர் 6th, 2017

மாணவ வளப்படுத்தல் நிலையம் மற்றும் சர்வதேச தேர்தல் முறைமை அமைப்பு ஆகியவை சுழற்சி முறைக் கலந்துரையாடலொன்றை, “இளைஞர்கள் தேர்தலில் பங்குபெறவும், பாராளுமன்றத்தைப் பிரதிநிதிப்படுத்தவும் சட்டம் துணைபுரியுமா?” என்ற தலைப்பில் ஒழுங்கமைத்திருந்தன. இந்தக் கலந்துரையாடலுக்கு லிசா றெப்பெல் தலைமை வகித்தார்.
திருமதி றெப்பெல்; IFES இல் பிரயோக ஆய்வுக் கற்கைகள் துறையில் ஆராய்ச்சி அலுவலகராகக் கடமையாற்றுகிறார். அங்கு …

சீனாவின் தென்மேல் பொருளியல் நிதிப் பல்கலைக்கழகத்தினரின் வருகை

நவம்பர் 6th, 2017

சீனாவின் தென்மேல் பொருளியல் நிதிப்பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வியாபாரத்திற்கான வெளிநாட்டு மொழிக்கற்கைகள் துறைத் துணைப் பேராசிரியர் கலாநிதி. லீ வாங், விரிவுரையாளர் செங்டூ, சிச்சன் ஆகியார் 1.11.2017 – 4.11.2017 வரையான காலப்பகுதியில் ஆராய்ச்சி, ஊழியர், மாணவர் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் முதலானவை தொடர்பாகக் களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் கலந்துரையாடினர்.
துணைவேந்தரது அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற இச் சந்திப்பில், பிரதித் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் …