ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා හින්දි සම්මේලනය – 2017

සැප්තැම්බර් 14th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි භාෂා අධ්‍යයන අංශය, ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හා ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය එක්ව “නවීන තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් හින්දි භාෂා අධ්‍යයනය හා පර්යේෂණ අවස්ථා පුළුල් කිරිම“ අරමුණු කර ගනිමින් සංවිධානය කරන ලද සැප්තැම්බර් මස 14 දිනට යෙදෙන හින්දි භාෂා දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජීය විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙහිදී ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් “ඊ ප්‍රයා“ස් නමින් ඊ පත්‍රිකාවක් ආරම්භ කිරීම හා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් හේවාවිතානගමගේ විසින් පරිවර්තනය කරන ලද “පාප් – පුණ්‍ය ඒවං කුසල් – අකුසල්“ සහ “හතරමං හන්දියේ හිටගත් මිනිසා“ යන ග්‍රන්ථ ද්විත්වය එළිදැක්වීම ද සිදු විය.
මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් ගරු තරන්ජන් සිංග් සන්ධු, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න, පර්යේෂණ සභාවේ අධ්‍යක්ෂ විනේතෘ මහාචාර්ය එන්.පි සුනිල් චන්ද්‍ර, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක, හින්දි භාෂා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් හේවාවිතානගමගේ, ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ සහ ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ හින්දි භාෂා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්යවරු හා විද්‍යාර්ථීන්, හින්දි භාෂාව ඉගැන්වීම සිදු කරනු ලබන පාසල්වල ආචාර්යවරු සහ සිසු සිසුවියන් රැසක් සහභාගී වූහ.