කැලණි සරසවියේ එල්ලේ කාන්තා කණ්ඩායම නැවත දිවයිනට

දෙසැම්බර් 4th, 2017

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය කාන්තා එල්ලේ තරඟාවලියේ ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමෙන් අනතුරුව පසුගිය සතියේදී මැලේසියානු සංචාරයක් සඳහා පිටත් වූ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය එල්ලේ කාන්තා කණ්ඩායම මැලේසියාවේ MARA තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ පැවැති තරඟයකට ද සහභාගී වී නැවත දිවයිනට පැමිණ ඇත. දිවයිනට පැමිණි කණ්ඩායම සහ විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපතිතුමා අතර විශේෂ හමුවක් නොවැම්බර් 29 වැනි දින උප කුලපති කාර්යාලයේදී පැවැති අතර විදේශීය කණ්ඩායමක් සමඟ ක්‍රීඩා කිරීමේදී ලැබූ අත්දැකීම් පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා විය.
මෙම අවස්ථාවට සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජී. ජී. යූ. සමන් කුමාර මහතා, එල්ලේ කාන්තා කණ්ඩායමේ කළමනාකාරිණිය වන එච්. එම්. කේ. ටී. කරුණාරත්න මෙනෙවිය සහ මැලේසියානු සංචාරයේ කළමනාකාරිණිය ලෙස කටයුතු කළ ජී. ඒ. සරණි ගොඩමු‍ණේ මෙනෙවිය ද සහභාගී වූහ.
එල්ලේ කාන්තා කණ්ඩායම තව දුරටත් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් පැවැති මෙම හමුව ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය සහ ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබිණි